Raadplegingen – Dokter Vanwezer
 VoormiddagNamiddagAvond
  maandag8-10op afspraak18-20
  dinsdag8-10op afspraak18-20
  woensdag8-1018-20
  donderdagop afspraakop afspraakop afspraak
  vrijdag8-10op afspraak18-20
  zaterdag8 -10
De meest aangewezen plaats om mij te raadplegen is het kabinet. Daar zijn uw medisch dossier en de nodige hulpmiddelen ter beschikking. Daar loopt het contact met mij het rustigst en meest efficiënt. Daar wordt u ook het vlugst geholpen en op het moment dat u het best past. U beslist zelf wanneer u komt: tijdens de vrije raadpleging of op afspraak.
 
Voor afspraken wordt er geen supplement aangerekend.
 
Ik behaalde een master verzekeringsgeneeskunde en medische expertise, mocht u een probleem hebben aangaande een verkeersongeval, een arbeidsongeval , ziekteverzekering, kan u hiermee ook bij mij terecht , liefst op afspraak.
 
Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven, Vraag voldoende voorschriften tot de volgende controle.
 
Een voorschrift is 3 maand geldig.  Dit komt ongeveer overeen met de regelmaat van controles voor een  onderhoudsmedicatie.
 
Het invullen van uitgebreide medische formulieren (verzekering, invaliditeit, …) vraagt meer tijd. Vermeld dit bij het maken van uw afspraak.
 
Ik mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.
Het invullen van uitgebreide medische formulieren (verzekering, invaliditeit, …) vraagt meer tijd. Vermeld dit bij het maken van uw afspraak.
 
Ik heb bijna elke  zaterdag raadpleging behalve als er een bijscholing is , dit hangt een week voordien uit in de wachtplaats of kunt u op de website zien. 
Wat brengt u mee op raadpleging ?
Uw identiteitskaart, twee klevertjes van uw ziekenfonds, lijstje van uw onderhoudsmedicatie, eventueel toelating voor terugbetaling medicatie, kine en geld om de raadpleging te betalen.